شارژ فروشی ایرانسل
فقط رفت بدون کلامی که بوی اشک دهد …
فقط رفت بدون نگاهی که رنگ حسرت داشته باشد …
فقط رفت … فقط رفت و من شنیدم که توی دلش گفت : راحت شدم …
همین که عشق باشد
آن هم در حوالی"تو"
هرچقدر هم که زمستان باشد
بهاری ترین هوا سهم من است...!!!

خرید شارژ ایرانسل از طریق سایت ایتور

فروشگاه اینترنتی شارژ ایرانسل

خرید آنلاین شارژ ایرانسل
!تُـویـﮯڪِه میــگـﮯ כیگـه مِثــلِ مَــלּ پیــכآ نمیــڪُـنـﮯ!

وآقِـعـآ فِـڪـر میڪُنـﮯ بَـعـداً هَــم כنـبـآل یِـکﮯ مِـثــلِ تُــو مـیـگَـرכم؟
شارژ ایرانسل من ازشبهای تنهایی هزاران داستان دارم
درون دل نمیدانی چه اندوهی نهان دارم
چه میپرسی ..
زسوزدل که چون شمع سحــــرگاهی
زعشق بی سرانجامم
بسی آتش بجان دارم
به باد نیستی دادم اگر خاکستر عمرم
ولی شادم که عشقت را
به سینه جـــاودان دارم ....
خرید آنلاین کارت شارژ ایرانسل

خرید اینترنتی شارژ ایرانسل
🍂🍁🍂

صدایت که کردم،
"جانم" گفتی!

مانده‌ام با این
صد سالی که به عمرم
اضافه شد،
چه کنم...!

فاطمه_حسینی
چــــــــوپان خیالش راحت بود کـــہ " سگ " هـــــــــواے " گلـــــہ" را دارد...

غافـــــل از اینکــــہ " گـــــــــرگ " قـــــول استخوان شکارش را بــــہ "سگ " داده بــــــود !!!

رفــــــــیق مــــــواظب باوفاها باش...
خرید کارت شارژ ایرانسل

کارت شارژ ایرانسل

خرید اینترنتی کارت شارژ ایرانسل
یک بار تنوع ایجاد کنیم
من بی خبرم
خودت بیا بوسم کن
من تورا بیشتر از غرورم دوست داشتم...
تو غرورت را بیشتر از من...

اما حالا....
بگذریم!

نه دیگر چیزی از غرور تو مانده
و نه چیزی از دوست داشتن من!!!
#درد_دل
فروشگاه شارژ ایرانسل

سایت ایتور