چرا میگی فلانی منو تنها گذاشت!!. دریا دل که باشی،آسمان هم مال توست..

گریه می کند... دلم هوا می خواهد! کمی هوا در یک سرنگ... خرید شارژ رایتل اگرنسیمی شانه هایت رانوازش کرد،بدان ان هوای دل من است که بیادت می وزد


خرید اینترنتی شارژ رایتل از ایتور


" این تو نیستی که مرا از یاد برده ای این منم که به یادم اجازه نمیدهم حتی از نزدیکی ذهن تو عبور کند... صحبت از فراموشی نیست.... صحبت از لیاقت است .... ! !! " کارت شارژ رایتل " هیچکس فکر نکرد، که درآبادی ویران شده دیگر نان نیست؛ و همه مردم شهر بانگ برداشته اند: که چرا سیمان نیست؛ و کسی فکر نکرد: که چرا ایمان نیست؟ و زمانی شده است که به غیر از انسان، هیچ چیز ارزان نیست؛ (حمید مصدق)...‬ "


خرید شارژ مستقیم رایتل


" خدایا مرا فهم ده تا متوقع نباشم که دنیا ومردم آن مطابق میل من رفتار کنند " شارژ مستقیم رایتل تقلب چیست !؟ یک سری اعمال ننگین در صورت با عرضه بودن واین کاره بودن شخص امتحان دهنده آخر عاقبت خوش وخرمی دارد.نوعی هلو برو تو گلو !


کارت شارژ رایتل ارزان


یه تعریف دیگه ار تقلب ! ۱٫یک روش غیر اصولی و ناجوانمردانه برای نتیجه گرفتن در امتحان ۲٫تنها روش اصولی و مبتنی بر عقل برای نتیجه گرفتن در امتحان ! شارژ رایتل تعریف مراقب : موجودی ستم کار و ریا پیشه که متاسفانه چشم و گوش و باقی حواس را هم دارد ! سیستمی که نقش دزدگیرمنازل را سر جلسه ایفا میکند ! گالری ضدحال ! موجودی که روی سینه اش نوشته شده : من مراقبم،شما چطور!؟ یک نوع تله موش زنده !

آسمان را ستاره زیبا میکند.. باغچه را گل.. عشق را محبت.. بیابان را باران.. چشم را اشک.. . . . و تو را عمل دماغ زیبا میکند !